Magazyny energii pozwalają na magazynowanie wyprodukowanej energii. Umożliwiają w ten sposób całkowite uniezależnienie się od dostawców prądu elektrycznego (zakładów energetycznych).
Niezbędnym elementem tego typu instalacji jest zestaw akumulatorów. Dzięki akumulatorom wytworzona energia w ciągu dnia może być zużywana w nocy lub pochmurne dni.